25 آبان 1293
درگذشت ستارخان

ستارخان مشهور به سردار ملی از مبارزان مشروطه‌خواه در تهران درگذشت.