اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر تاریخی از علامه محمدتقی جعفری
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آستانه سالروز رحلت فیلسوف اندیشمند علامه محمدتقی جعفری، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از وی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری

تصاویری از علامه محمدتقی جعفری