27 آبان 1395
فوت «مرضیه حدیدچی»

«مرضیه حدیدچی» معروف به طاهره دباغ از مبارزان پیشگام نهضت اسلامی صبح امروز پس از گذراندن دوره ای بیماری دار فانی را وداع گفت.