صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ سفیر رژیم پهلوی در ورشو طی گزارشی به بازتاب گسترده سخنان ضدامریكایی فیدل كاسترو در جمع عمومی سازمان ملل اشاره می‌كند و انتشار ترجمه سریع آن به زبان لهستانی را در تیراژ ده‌هزار جلد قابل توجه ذكر می‌كند و این مسئله را به خاطر مواضع ضدامریكایی او می‌داند.

 


سند وزارت خارجه رژیم پهلوی درباره سخنرانی ضدامریكایی فیدل كاسترو