27 آبان 1348
استخدام اساتید هندی در دانشگاه تبریز

به دليل كمبود استاد رشته رياضي، دانشگاه تبريز 17 رياضيدان هندي را استخدام كرد.