29 آبان 1294
تصمیم محرمانه انگلیس و روسیه درباره تقسیم‌بندی ایران

«ژرژ بوكانان» سفير انگليس در مسكو و«سازانوف» وزير خارجه روسيه قراردادي محرمانه براي تقسيم ايران پس از جنگ جهاني اول تنظيم كردند كه بر اساس آن منطقه بي‌طرف قرارداد 1907 را هم از ميان برداشتند.