1 آذر 1357
حمایت اساتيد حوزه علميه قم از كاركنان اعتصابي شركت نفت

امروز جمعي از فضلا و اساتيد حوزه علميه قم با انتشار پيامي كه 48 امضا در ذيل آن ديده مي شد، حمايت خود را از كاركنان اعتصابي شركت نفت اعلام داشتند.