2 آذر 1347
تمجید از سیاست‌های محمدرضا پهلوی توسط نیکسون

ريچارد نيكسون رئيس جمهور آمريكا در تلگرامي به محمدرضا پهلوی، ضمن حمایت از وی، سیاست‌های او را مورد تمجید قرار داد.