3 آذر 1367
آزادی اولين گروه از اسراي معلول و بيمار ايراني از زندان‌های رژیم بعث

اولين گروه از اسراي معلول و بيمار ايراني شامل 19 نفر غيرنظامي از زندان‌های رژیم بعث عراق آزاد شده و به آغوش خانواده‌هايشان بازگشتند.