4 آذر 1359
انتخاب محمدجواد باهنر به سمت وزارت آموزش و پرورش

دكتر محمدجواد باهنر با اكثريت قاطع رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد.