4 آذر 1355
انتشار بیانه‌ای سازمان عفو بين الملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در رژيم پهلوی

در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر در رژيم پهلوی، از سوي سازمان عفو بين الملل بيانيه‌اي منتشر شد.