6 آذر 1322
تشکیل نخستین کنفرانس متفقین در تهران
كنفرانس سران سه كشور امريكا، انگليس و شوروي در تهران آغاز به كار كرد.