7 آذر 1359
نامگذاری روز نیروی دریایی
به مناسبت رشادت نظامیان نيروي دريايي ارتش و بويژه مقاومت ناوچه «پيكان» در برابر تهاجم رژيم بعث، با تأييد امام خميني، اين روز، روز نيروي دريايي لقب گرفت.