8 آذر 1334
شهادت سیدعبدالحسین واحدی از رهبران فدائیان اسلام
تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران در پي يك مشاجره با عبدالحسين واحدي معاون رهبر جمعيت فدائيان اسلام وي را به ضرب 5 گلوله به شهادت رساند.