11 آذر 1358
برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه پرسی بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امروز در سراسر کشور برگزار شد.