11 آذر 1357
درخواست امام خمینی از سربازان برای فرار از پادگان‌ها

امام خميني در پيامي از سربازان خواست تا از پادگان‌ها فرار كنند و از كاركنان صنعت نفت خواست تا به اعتصابات ادامه دهند.