11 آذر 1300
شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی

ميرزا كوچك‌خان جنگلي پس از سال‌ها مبارزه عليه خيانت‌هاي قاجار و استبداد رضاخاني، به شهادت رسيد.