13 آذر 1369
برگزاری اولین کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران

اولين كنفرانس همبستگي جهاني با قيام اسلامي مردم فلسطين (انتفاضه) در تهران آغاز به كار كرد.