14 آذر 1359
حمایت سراسری مردم از نهادهای انقلابی

بسياري از شهرهاي كشور امروز شاهد راهپيمايي مردم در حمايت از روحانيت و نهادهاي انقلابي بودند.