14 آذر 1295
اشغال مناطق جنوبی ایران توسط نیروهای آلمان

بخش‌هايي از مناطق جنوبي ايران در جریان جنگ جهاني اول به دست قوای نظامی آلمان اشغال شد.