16 آذر 1356
تظاهرات ضدامریکایی دانشجویان در تهران

دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران شاهد برگزاري تظاهرات ضدامريكايي بود. در جريان اين تظاهرات پرچم امريكا لگدمال شد.