17 آذر 1377
تصويب قطعنامه 1214 سازمان ملل در پی حمله به كنسولگري ايران در شهر مزارشريف

شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه 1214 حمله به كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر مزارشريف را محكوم كرد.