18 آذر 1360
تجهیز نظامی رژیم بعث عراق توسط اتحاد جماهير شوروي در جنگ تحمیلی

اتحاد جماهير شوروي 25 هواپيماي ميگ و تعداد زيادي تانك‌هاي تي 62 و تي 72 براي جنگ عليه ايران در اختيار صدام قرار داد.