19 آذر 1357
راهپيمايي تاریخی مردم در تاسوعای حسینی علیه رژیم پهلوی

راهپيمايي تاريخي مردم علیه رژیم پهلوی در روز تاسوعاي حسيني با شركت ميليوني مردم در تهران و شهرستان‌ها برگزار شد.