اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.
 
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تصاویر تاریخی از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی