23 آذر 1377
آغاز به کار نخستين اجلاس سازمان مجالس كشورهاي اسلامي در تهران

نخستين اجلاس سازمان مجالس كشورهاي اسلامي در تهران آغاز به كار كرد.