27 آذر 1361
بازگشایی دانشگاه‌ها پس از دوسال تعطیلی

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور پس از گذشت بيش از دو سال تعطيلي بازگشايي شدند