اعزام نماینده‌ی آیت‌الله بروجردی به آمریکا برای مبارزه با بهائیت +سند

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله بروجردی در مبارزه با فرقه ضاله بهائیت پیشتاز بود. در همین رابطه مامور ساواک گزارش می‌هد: «محترماً به عرض می‌رساند به موجب اطلاعیه واصله شماره 2-3-4926- 38/11/24 یکی از نزدیکان آیت‌الله بروجردی اظهار نموده بود:

به آیت‌‌الله بروجردی اطلاع رسیده است مقامات امریکایی از بهائیان دعوت نموده‌اند که نماینده‌ای جهت شرکت در کنفرانس ادیان که در امریکا منعقد خواهد گشت اعزام دارند و این امر نارضایتی و عصبانیت شدیدی در حوزه علمیه قم و خصوصاً آیت‌الله بروجردی نسبت به امریکایی‌ها ایجاد کرده و دست‌آویزی برای تبلیغات علیه امریکا در محافل روحانی و مذهبی شده است.

مراتب از ساواک قم استفسار گزارش رسیده از ساواک مذکور مفاد اطلاعیه را تأیید و اضافه نموده که آیت‌الله بروجردی آقایان مرتضی حائری و آقای فلسفی واعظ را تعیین نموده‌اند که به امریکا بروند و به نفع مذهب اسلام و فرقه شیعه اثنی‌عشری تبلیغات لازمه را بنمایند. مراتب از نظر استحضار معروض صدور هرگونه دستور منوط به اوامر عالی است.»


گزارش ساواک از اعزام حجت‌الاسلام فلسفی به امریکا توسط آیت‌الله بروجردی در سال 1338