28 آذر 1356
تبعید آیت‌الله خامنه‌ای به ایرانشهر

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي به موجب رأي كميسيون حفظ امنيت اجتماعي مشهد به سه سال تبعيد اجباري در ايرانشهر محكوم شد.