30 آذر 1357
پیوستن نظامیان به مردم در مبارزه علیه رژیم پهلوی

بسياري از نظاميان در شهرهاي مختلف سلاح‌هاي خود را به زمين گذاشتند، اونيفورم‌هاي خود را درآورده و به صف مردم پيوستند.