1 دی 1329
اجتماع گسترده مردم تهران با دعوت آیت‌الله کاشانی

به دعوت آيت‌الله كاشاني، اجتماع بزرگي با حضور چندصد هزار نفر ازمردم به جانبداري از تلاش‌هاي مربوط به ملي شدن صنعت نفت در مسجد امام فعلی در تهران برگزار شد.