2 دی 1357
کشتار دانش‌آموزان به دست نظامیان رژیم پهلوی

در تظاهرات امروز دانش‌آموزان علیه رژیم پهلوی، 20 دانش‌آموز توسط نظاميان به شهادت رسيدند.