3 دی 1366
تلاش‌های انگلیس برای تحریم تسلیحاتی ایران در جنگ تحمیلی

«ديويد ملور» وزير مشاور در امور خارجي انگليس گفت نخستين اولويت انگلستان در سازمان ملل تصويب قطعنامه‌اي براي هدف تحريم فروش اسلحه به ايران است.