3 دی 1365
آغاز عملیات کربلای 4

عمليات كربلاي 4 در جبهه شلمچه آغاز شد.