اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر نقش‌آفرینی مردم در خنثی‌سازی فتنه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حضور مردم در شرایط گوناگون سیاسی اجتماعی، ضامن حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی بوده است. به ویژه اینکه در آشوب‌ها و فتنه‌هایی که در طول این 40 سال اتفاق افتاده، نقش مردم در برچیدن طومار فتنه‌گران بی‌بدیل بوده است. 

آنچه در ادامه می‌بینید تصاویری از حضور مردم در مقابله با فتنه بنی‌صدر، فتنه سال 78 و فتنه 88 است که توسط اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.


تصاویری از مقابله مردم با فتنه بنی‌صدر در سال 1360:

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویرتصاویری از مقابله مردم با فتنه‌گران 78:

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویرحضور مردم در حماسه 9 دی و برچیدن بساط فتنه‌گران 88:


پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر

پادزهر فتنه‌ها به روایت تصاویر