4 دی 1357
ادامه تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی

امروز شهرها و استان‌های کشور شاهد تظاهرات گسترده مردم عليه رژیم پهلوی بود.