5 دی 1357
شهادت استاد کامران نجات‌اللهی

در پی حمله مأموران حكومت نظامي براي شكستن اعتصاب استادان دانشگاه به وزارت علوم، استاد كامران نجات‌اللهي به شهادت رسيد.