صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
تصویر سند آزادی حاج آقا مصطفی خمینی در 8 دی 1343

صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی در سالگرد آزادی حاج آقا مصطفی خمینی از زندان رژیم پهلوی٬ تصویر سند دستور آزادی از زندان قزل قلعه رژیم پهلوی را منتشر كرد.


تصویر سند آزادی حاج آقا مصطفی خمینی در 8 دی 1343