6 دی 1357
بازداشت اساتید دانشگاه توسط مأموران رژیم پهلوی

60 استاد دانشگاه كه در سوگ استاد كامران نجات اللهي و در اعتراض به قتل وي تحصن كرده بودند، امروز توسط مأموران بازداشت شدند.