7 دی 1285
امضای قانون اساسی توسط مظفرالدین‌شاه

قانون اساسي ايران كه در 51 ماده تدوين شده بود به امضاي مظفرالدين‌شاه و محمدعلي ميرزا وليعهد رسيد.