8 دی 1329
اجتماع مردم به دعوت آیت‌الله کاشانی در حمایت از ملی‌شدن نفت
به دعوت آيت‌الله كاشاني اجتماع مردم در ميدان بهارستان و مقابل مجلس برگزار شد. در اين اجتماع، تضييقات دولت عليه روند نهضت ملي نفت و فشار بر مطبوعات محكوم شد.