8 دی 1357
معرفی هیأت رسیدگی به روند تولید و عرضه نفت توسط امام خمینی
با اعتصاب انقلابی کارگران صنعت نفت علیه رژیم پهلوی، امام خمینی  هيئتي را مأمور نظارت بر روند توليد نفت، اداره اعتصابات و رفع نيازهاي سوختي مردم كرد.