10 دی 1357
کشتار خونین مردم مشهد توسط نظامیان رژیم پهلوی

امروز كشتار گسترده‌اي در مشهد توسط مأموران رژیم پهلوی به وقوع پيوست. تعداد شهدا از 116 نفر تا يك‌هزار نفر روايت شده است.