10 دی 1290
شهادت ميرزاعلي آقا ثقه‌الاسلام تبريزي

ميرزاعلي آقا ثقه‌الاسلام تبريزي روحاني مبارز همراه با 7 نفر از مجاهدين نامدار تبريز توسط قزاق‌هاي روس به دار آويخته شد.