11 دی 1367
صدور نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف

امام خميني در نامه‌اي به ميخائيل گورباچف وي را از فروغلطيدن در دامان سرمايه‌داري غرب برحذر داشت.