11 دی 1359
تشکیل «نيروي واكنش سريع» توسط امریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی

دولت كارتر براي مقابله با تبعات انقلاب اسلامي ايران «نيروي واكنش سريع» در خليج فارس تشكيل داد.