11 دی 1354
حمایت سران رژیم صهیونیستی از اقدامات محمدرضا پهلوی

«ايگال آلون» وزير خارجه رژیم صهیونیستی در گفت و گو با محمدرضا پهلوي، جدايي بحرین از خاك ايران را «گشاده دستي شاه ايران» خواند.