12 دی 1357
ارسال تلگرام اساتید حوزه علمیه قم به رئیس جمهور فرانسه

اساتيد حوزه علميه قم با ارسال تلگرام مشتركي براي «والري ژيسكاردستن» رئيس جمهور فرانسه، خواستار حمايت دولت فرانسه از اهداف امام خميني شدند.