13 دی 1357
حمایت مقامات امریکایی از رژیم پهلوی

برژينسكي مشاور كارتر تأييد كامل و بدون قيدوشرط خود را از رژیم پهلوی اعلام کرد. وی یکی از مهم‌ترین دلایل این حمایت را اهميت نفت ايران ذكر كرد.