14 دی 1358
اعلام تعطیلی عمومی در اعتراض به فعالیت‌های حزب خلق مسلمان

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اعتراض به آشوب و هرج ومرج و حملات اعضا و هواداران حزب خلق مسلمان به مردم قم و اماكن اين شهر، فردا را در سراسر كشور تعطيل عمومي اعلام كرد.